Culturally-Specific Services (Enhanced DHS Service*)

Cov kev pab cuam no muab kab lis kev cai, kev qhia txog kev puas siab puas ntsws thiab kev siv yeeb tshuaj tsis zoo hauv cov zej zog kev coj noj coj ua thiab haiv neeg tsawg hauv Minnesota.

 

*Rau cov kws kho mob*
Thov tsuas yog siv qhov no (Enhanced DHS Service*) yog tias koj muaj ib daim ntawv cog lus tshwj xeeb rau kev txhim kho tus nqi nrog DHS los muab cov kev pabcuam no.

hmnHmong