Adeegyada Gaarka ah ee Dhaqanka (Adeegyada DHS ee La Wanaajiyey*)

Barnaamijyadani waxay bixiyaan dhaqan gaar ah, caafimaadka dhimirka iyo adeegyada khalkhal darrada isticmaalka muqaadaraadka oo xog-ogaal ah oo ka dhex jira dhaqanka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee Minnesota.

 

*Bixiyeyaasha*
Fadlan isticmaal kaliya kan (Adeegga DHS ee La Wanaajiyey*) haddii aad qandaraas gaar ah kula jirto DHS si aad u bixiso adeeggan liiska ku qoran.

soSomali