Catholic Charities of Southern Minnesota

Hay'adaha Katooliga ee Koonfurta Minnesota

577 State Avenue, Suite 7
Owatonna,MN,55060

Qoyska, guurka, xiriirka, ubadka iyo adeegyada latalinta shaqsiga ah ayaa diyaar u ah dadka da'kasta leh, isir/dhaqameed, caqiido iyo caadooyin aan iimaan lahayn iyo asal dhaqaale. Adeegyada la-talinta iyo daawaynta ayaa diyaar u ah arrimo badan oo kala duwan. Bixinta Telehealth dhammaan aagga adeegga ee Winona, MN; Rochester, MN; Mankato, MN; Owatonna, MN; Albert Lea, MN; iyo Austin, MN. Balamo shaqsi ah ayaa laga heli karaa Winona, MN, Mankato, MN, Rochester, MN iyo Albert Lea, xafiisyadayada MN. Caymisyo badan, Medicare, Kaalmada Caafimaadka, iyo Barnaamijyada Caawinta Shaqaalaha waa la aqbalaa. Khidmadda silbashada ayaa diyaar u ah kuwa aan lahayn caymis.
soSomali