McLeod County

520 Chandler Ave N
Glencoe,MN,55336

Adeegyada Wax ka qabashada Dhibaatada Caafimaadka Maskaxda

• Faragelinta Xiisadda Telefoonka

• Qiimaynta Khatarta Waxyeelaynta Nafta ama Qofka kale

Jawaabta Goobta Mobilka ee Lagu Sameeyo Qiimaynta Ogaanshaha Caafimaadka Maskaxda

• Faragelinta Dhibaatada Caafimaadka Maskaxda ee Qofka & Qoyska

• Adeegyada Dejinta ee Muddada-gaaban

• Isku-dubbaridka Meelaynta ka baxsan Guriga oo ay ku jiraan Cusbitaalka Dhimirka

• Macluumaadka iyo Gudbinta

• Adeegyada Xasilinta Adeegyada ay bixiyaan Xirfadlayaasha Caafimaadka Maskaxda ee Shatiga u haysta

 

Qorshayaasha Caymiska

Erayada furaha

Adeegyada

soSomali