General Psychiatry

Psychiatry yog ceg ntawm cov tshuaj tsom rau kev kuaj mob, kev kho mob thiab kev tiv thaiv kev puas siab puas ntsws, kev xav thiab kev coj cwj pwm.
Tus kws kho mob hlwb yog tus kws kho mob (M.D. lossis D.O.) uas tshwj xeeb hauv kev puas siab puas ntsws, suav nrog kev siv tshuaj yeeb. Psychiatrists tau tsim nyog los ntsuam xyuas kev xav thiab lub cev ntawm cov teeb meem puas siab puas ntsws.

hmnHmong