ShareHouse, Inc.

4227 9th Ave S
Fargo,ND,58103

Peb kuj tseem muab kev txhawb nqa vaj tsev / Rov Qab Nyob thiab ua haujlwm koom tes nrog MAT cov chaw muab kev pabcuam. Muaj kev pabcuam Telehealth. Cov kev pabcuam hauv Grand forks tam sim no! Nyob rau ntawm qhov chaw noj qab haus huv chav thiab nkag mus rau YMCA. Kev haus luam yeeb thiab xov tooj ntawm tes tso cai. Tsis muaj kev ua txhaum kev sib deev lossis keeb kwm ntawm kev ua phem txhaum cai (1st lossis 2nd degree kev ua phem). Cov chav tsev ua kom tiav rau kev tu vaj tse. Tau txais kev ncig xyuas hnub no!
hmnHmong