Native American Community Clinic

2115 Cedar Ave S
Minneapolis,MN,55404

Wiinodewe IOP yog ib qho kev pab cuam dual rau Kev Siv Tshuaj thiab Kev Noj Qab Haus Huv Kev Noj Qab Haus Huv uas hais txog lub hlwb, lub cev thiab tus ntsuj plig. Qhov kev zov me nyuam muaj kev paub txog kab lis kev cai, kev raug mob, thiab raws li cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev txo kev puas tsuaj. Muaj kev txhawb nqa vaj tsev sober. Equine therapy ob zaug hauv ib hlis ntawm ib qho chaw sib cais. Monday - Friday program. Hu rau peb Tus Kws Pab Tswv Yim Pabcuam kom tau txais 612-843-5980. Tam sim no muab virtual programming. Cov neeg soj ntsuam xyuas: Lub npe NACC Tribal Health Services-Red Lake NPI: 1164920963 Txais cov neeg mob tshiab.
hmnHmong