Boys Program- 10-16 years-DOC license

1815 River Road (Physical Address)
621 NE 6th Ave (Mailing Address)
Grand Rapids ,MN,55744

Peb lub luag haujlwm yog los muab kev saib xyuas hauv zej zog txuas ntxiv ntawm kev hlub tshua rau menyuam yaus thiab tsev neeg. Rau peb, qhov no txhais tau tias muab ntau yam kev pab cuam uas txhawb kev xav tau kev mob hlwb ntawm cov neeg siv khoom - tag nrho hauv ib lub koom haum. Txoj kev saib xyuas txuas ntxiv no tso cai rau cov tib neeg hloov mus rau qhov kev txwv tsawg dua thaum lawv ua tiav lawv cov hom phiaj tshwj xeeb hauv lub zej zog tsis sib haum xeeb thiab txhawb nqa ntawm cov kws tshaj lij. Los ntawm kev tsim lub zog ntawm txhua tus neeg, peb txhawb cov neeg siv khoom kom rov qab mus rau lawv tsev neeg, cov zej zog hauv tsev, thiab cov chaw nyob ywj pheej. Raws li txhua tsev neeg thiab cov menyuam yaus muaj ib zaj dab neeg sib txawv, North Homes muaj kev pabcuam txuas ntxiv uas siv txoj hauv kev ntawm tus kheej thiab kev kho mob. (Cov chaw ua haujlwm nyob hauv Grand Rapids, Bemidji, thiab Duluth, MN)
hmnHmong