Behavioral Health Group – Minneapolis

3329 university ave se
minneapolis,MN,55414

Ntawm Behavioral Health Group, peb nkag siab tias kev quav tshuaj opioid yog qhov teeb meem kho mob nyuaj, tsis yog kev coj ncaj ncees. Peb mob siab rau muab cov pov thawj zoo-raws li kev kho mob rau kev quav tshuaj opioid. Peb muab Kev Kho Mob Kho Mob uas siv cov tshuaj sib xyaw ua ke xws li methadone, buprenorphine lossis buprenorphine / naloxone (Suboxone, Zubsolv, Bunavail) nrog rau cov kev pab sab laj los muab kev kho mob opioid ntau yam. Hnub Monday-Saturday Dosing teev 5:30 teev sawv ntxov - 1 teev tsaus ntuj Monday-Saturday Cov neeg ua haujlwm teev 5:30 teev sawv ntxov - 2 teev tsaus ntuj
hmnHmong