Methadone

Methadone yog ib qho tshuaj opioid ntev ntev uas siv los txo cov tsos mob ntawm cov neeg uas quav yeeb quav tshuaj lossis lwm yam tshuaj yeeb. Nws kuj tseem siv tau los ua ib qho tshuaj tua kab mob. Thaum siv methadone rau Opioid Siv Disorder (OUD), nws txo qis cov tsos mob thiab kev xav tshuaj tab sis tsis ua rau "siab" cuam tshuam nrog kev quav yeeb tshuaj. Methadone yog ib qho tshuaj uas tswj tau zoo thiab thaum siv rau OUD tsuas yog muaj los ntawm kev pom zoo kev kho mob opioid (OTP). Qhov no suav nrog kev saib xyuas tsis tu ncua, kev tawm tswv yim, thiab kev sim tshuaj kom ntseeg tau tias cov neeg mob tau ua tiav hauv lawv txoj kev rov zoo.

hmnHmong