Targeted Case Management (TCM)

Targeted Case Management (TCM) yog ib txheej ntawm cov kev pabcuam muab rau Cov Neeg Lub Hom Phiaj uas pab peb cov neeg tau txais kev pabcuam tau txais kev pabcuam khomob, chaw khomob, kev sib raug zoo thiab kev kawm los txhim kho lawv lub neej.

hmnHmong