Kev quav rau kev yuav khoom

Tus cwj pwm los ntawm kev mob siab rau yuav cov khoom tsis tsim nyog lossis cov khoom lag luam thiab tsis muaj kev tswj xyuas txog rau kev yuav khoom

hmnHmong