Red Lake Group Home

14414 GREEN LAKE RD REDBY
PO Box 114
Red Lake,MN,56671

* Cusbooneysii May 29, 2024* *Waxaan leennahay 4 sariirood oo furan* Email: elwyn.jourdain@redlakenation.org Fadlan wac ama iimayl u dir Kormeeraha Elwyn Jourdain, Jr., LADC wixii su'aalo ah. Khadkayaga ganacsiga ugu weyn waa 218-679-2305. Adeegyada Daaweynta Qalalaasaha Isticmaalka Maandooriyaha Bukaan-jiifka ee qaan-gaarka ah ee da'doodu tahay 11 ilaa 17. 7 Xarunta Sariiraha ee xeebta Green Lake ee Redby, MN ee Boos celinta Cas Lake. Daawaynta Qalalaasaha Isticmaalka Maandooriyaha: • Qorshaha Daaweynta Shakhsi ahaaneed • La-talinta Shakhsi ahaaneed • La-talin kooxeed • La-talinta qoyska • Waxbarashada Dhaqanka • Xirfadaha Nololeed ee Madax-bannaan
soSomali