Red Lake Group Home

14414 GREEN LAKE RD REDBY
PO Box 114
Red Lake,MN,56671

*Hloov tshiab* OPENINGS 1 txaj (Lub Ob Hlis 12, 2024) Email: elwyn.jourdain@redlakenation.org Thov hu lossis email Tus Thawj Saib Xyuas Elwyn Jourdain, Jr., LADC yog muaj lus nug. Peb lub lag luam tseem ceeb yog 218-679-2305. Cov Tub Ntxhais Hluas Hauv Tsev Kho Mob Siv Tshuaj Kho Mob rau cov hnub nyoog 11 txog 17 xyoo. 7 Lub Tsev Kho Mob Hauv Tsev Nyob ntawm ntug dej hiav txwv Green Lake hauv Redby, MN ntawm Red Lake Reservation. Kev Siv Tshuaj Kho Mob: • Kev Npaj Kho Mob Tus Kheej • Kev Pab Cuam Rau Tus Kheej • Pab Pawg Pabcuam • Kev Pabcuam Tsev Neeg • Kev Kawm Txuj Ci • Kev Ua Neej Nyob Ib Puag • Kev Txawj Ntse • Kev Ua Si Ua Si • Kev Npaj Pabcuam Tom Qab & Xa Mus • Kev Ntsuam Xyuas
hmnHmong