Dhaqan-gaar ah/Diirada Saaray

Adeegyada loogu talagalay dad gaar ah oo ku salaysan dhaqankooda.

soSomali