North Homes Inc. – Bemidji

Muab cov kev ntsuam xyuas dav dav rau cov menyuam yaus thiab cov neeg laus, muab cov tib neeg rau cov menyuam yaus thiab cov laus, nrog rau kev tswj xyuas cov ntaub ntawv. NHCFS muaj daim ntawv cog lus nrog Northwest Juvenile detention center los muab CD pawg thiab ib tus neeg CD rau cov neeg siv khoom ntawm NWJC. Kuj tseem muab cov hnub qub & yav tsaus ntuj CD co-ed pab pawg neeg laus & ib pawg neeg hluas CD yav tsaus ntuj. Peer Recovery Co-Ed yav tsaus ntuj pab pawg kuj muaj.

hmnHmong