Fairview Recovery Services – Burnsville

14500 Burnhaven Dr
Suite 125
Burnsville,MN,55306

Peb cov kev pabcuam kho mob hauv tus kheej thiab tus neeg mob virtual suav nrog kev kho mob hnyav, kev kho mob sab nraud thiab kev pabcuam rov qab los. Peb cov kev pab cuam kho mob sab nraud muaj kev kho kom zoo rau Kev Siv Tshuaj Siv Tshuaj Siv Tshuaj siv cov qauv kho mob thiab kev lav phib xaub. Programming suav nrog cuaj teev ntawm pab pawg kho mob hauv ib lub lis piam, nrog rau kev sab laj tus kheej, kev kawm thiab kev koom tes hauv tsev neeg. Peb qhov kev pab cuam kho mob sab nraud yog ib kauj ruam los ntawm tus neeg mob hnyav. Kev kho mob sab nraud muab 4-7 teev ntawm pab pawg kho mob hauv ib lub lis piam nrog rau kev sab laj tus kheej, kev kawm thiab kev koom tes hauv tsev neeg. Hauv peb txoj haujlwm tswj kev rov qab los, cov neeg siv khoom ntsib ib zaug hauv ib lub lis piam rau ob teev. Cov neeg siv khoom tsim lawv tus kheej Txoj Kev Pabcuam Rov Qab los pab lawv thaum lawv npaj tawm mus kho thiab pib lawv lub neej rov qab los. Peb lees txais cov peev nyiaj sib sau ua ke, tag nrho cov phiaj xwm kev noj qab haus huv tseem ceeb hauv kev lag luam suav nrog cov neeg tau txais kev pab kho mob rau npe rau hauv daim phiaj xwm kev noj qab haus huv. Cov neeg siv khoom ntawm kev hloov pauv cov tshuaj yuav tsum tau kos npe rau kev tso tawm cov ntaub ntawv rau cov kws kho mob Tsis muaj Naloxone tus kws kho mob ntawm qhov chaw. Peb ua kev xa mus rau kev txhawb nqa cov phooj ywg rov qab.
hmnHmong