Senior Recovery Program

235 E Roselawn Ave Suite 13
Maplewood,MN,55117

Senior Recovery Program yog lub xeev muaj ntawv tso cai 245G Out-patient drug abuse center for chemically dependent seniors 50+. Peb muab kev caij tsheb dawb hauv 10 mais deb ntawm qhov rooj rau qhov rooj rau txhua tus neeg tau txais kev kho mob. Senior Recovery muaj kev ntsuam xyuas ntawm qhov chaw thiab mobile rau Txhua lub hnub nyoog. Thaum lub sijhawm COVID 19 kis thoob qhov txhia chaw SRC tab tom muab kev ntsuas virtual nrog rau hauv tsev. Kev kho mob hauv tsev yog nyob hauv tsev, nrog tag nrho cov kev tiv thaiv zoo-19 thiab cov lus pom zoo los ntawm CDC. Nco tseg: rau cov tib neeg uas tsis muaj kev pov hwm them nqi kho mob, SRC yuav ua hauj lwm rau kev them nyiaj nrog txhua tus neeg siv khoom. Senior Recovery yog tam sim no tshwj tsis yog Cov Neeg Siv Khoom Ncaj Ncees.
hmnHmong