Telehealth/Telemedicine

Telemedicine, Telehealth iyo sidoo kale loo yaqaan daryeelka farsamada, waxaa loola jeedaa talooyinka caafimaadka ama caafimaadka dhimirka ama daawaynta lagu bixiyo taleefan, abka moobilka ama muuqaal online ah.

soSomali