Gaadiidka

Barnaamij/kiliinig/bixiye ka caawiya sidaad u tagi lahayd ugana iman lahayd adeegyada.

 

 

(Barnaamijyada/kiliinikada/bixiyeyaasha fadlan ku qeex astaantaada)

soSomali