Bixiyeyaasha LGBTQ+

Rugta caafimaadku waxa ay leedahay bixiye(yaasha) loo aqoonsaday inay qayb ka yihiin bulshada LGBTQ+

soSomali