NCE Wellness (Northside Center for Emotional Wellness)

Fayo-qabka NCE (Xarunta Waqooyiga ee Fayoqabka Dareenka)

4151 Thomas Ave N
Minneapolis,MN,55412

Daaweynta Shakhsi ahaaneed ee Dadka Waaweyn

Waxaan si wada jir ah ula shaqeynaa shaqsiyaadka si aan uga caawino inay helaan waddo bogsasho, hagaajinta cilaaqaadka, horumarinta qaabab caafimaad leh oo muujinta shucuurta iyo kobcinta naxariista nafta. 

?Waxaan siinaa daawayn gaar ah oo loogu talagalay dadka waaweyn si ay u caawiyaan wax ka qabashada caqabadaha kala duwan oo ay ku jiraan welwelka, niyad-jabka, dhibaatooyinka xiriirka, dareenka rajo la'aanta, iyo khibradaha dhaawacyada.

?Waxaan leenahay daaweeyaha u tababbaran habab gaar ah si uu u daweeyo dhaawacyada sida EMDR, iyo ART iyo sidoo kale CBT iyo ERP walaaca.

Daaweynta Ilmaha/Dhallinyarada Shakhsi ahaaneed

Waxaan ku takhasusay daawaynta welwelka ilmaha/dhalinyarada, welwelka bulshada iyo OCD. Waxaan sidoo kale daaweynaa cuqdad gaar ah sida cirbadaha, eyda, caarada, cabsida hurdada kaligaa, cabsida mataga iwm

?Waxaan bixinaa daawaynta shaqsiga ah oo ay kujirto ciyaarta, kobcinta xirfada, aqrinta shucuureed, CBT iyo ERP. Waxaan siinaa meel daawayn badbaado leh oo loogu talagalay carruurta iyo dhallinta si ay u horumariyaan xirfado ay ku maareeyaan shucuurta oo ay wajahaan cabsidooda. 

?Waxaan si dhow ula shaqeynaa waalidiinta si aan u siino taageero iyo waxbarasho maskaxeed.

Taageerada Waalidka SPACE (Taageerada Waalidnimada ee Dareenka Carruurnimada Walaaca) Cilmi-nafsiga Laurie Schlosser waxaa lagu tababaray SPACE si ay uga caawiso waalidiinta inay bartaan inay taageeraan carruurtooda werwersan oo ay ku abuuraan kalsooni ah in carruurtoodu geesinnimo yeelan karaan oo ay wajihi karaan cabsidooda.
soSomali