Amherst Wilder Foundation

Amherst Wilder Foundation

451 Lexington Parkway N
St. Paul,MN,55104

Kooxda Gaarka ah ee Karen ee Hmong Kooxda Gaarka ah ee Ingriiska/Kooxaha Laba-luqadlaha ah Kooxaha kooxuhu waa Isniin, Arbaco, Khamiis iyo Jimco 9:00 subaxnimo-11:00 qof ahaan. Macmiilku waxay marin u heli karaan xirfadlayaasha Caafimaadka Maskaxda, cilmu-nafsiga, maareynta kiisaska, iyo khabiirka soo kabashada asxaabta. ama Isniinta, Arbacada iyo Khamiista laga bilaabo 2:00pm-5:00pm
soSomali