Turning Point, Inc.

Turning Point, Inc.

1500 Golden Valley Road
Minneapolis,MN,55411

Turning Point yog qhov chaw rau koj hloov koj lub siab. Peb muab tshuaj lom neeg noj qab haus huv, vaj tse, thiab kev pab txhawb nqa. Peb tuaj yeem pab koj kom koj lub neej rov qab los. Yog tias koj npaj yuav hloov pauv, pib nrog Turning Point. Turning Point muaj cov kev pab cuam kho mob tshwj xeeb rau kev noj qab haus huv kom tau raws li koj cov kev xav tau tshuaj lom neeg. Peb lub hom phiaj yog los pab koj txav los ntawm kev siv tshuaj lom neeg mus rau kev ua siab ntev. Peb txoj kev kho mob tau raug lees paub tias yog ib txoj hauv kev zoo tshaj plaws rau kev noj qab haus huv tshuaj rau cov neeg Asmeskas Asmeskas uas tawm tsam nrog kev quav tshuaj. PIB: 162929690
hmnHmong