ShareHouse, Inc. – Outpatient Services

505 40th St. S. Suite B
Fargo,ND,58103

ShareHouse muaj tus kws sau npe rau ntawm qhov chaw rau Suboxone thiab cov tshuaj kho mob hlwb nrog rau kev koom tes nrog cov neeg muab kev pabcuam hauv zej zog MAT. Tele-kev ntsuas kev noj qab haus huv rau cov neeg siv khoom nrhiav kev nkag mus rau kev kho mob hauv tsev. Kev xaiv rau ib tus neeg kho mob kho mob MH cov neeg siv khoom thiab SUD cov tib neeg hloov pauv ntawm cov kev pab cuam ntau dua. Kev txhawb nqa vaj tse los ntawm Kev Rov Qab Nyob rau ob leeg txiv neej thiab poj niam.
hmnHmong