Northern Integrated Health

6200 Excelsior Blvd #204
St Louis Park, MN 55416
St Louis Park,MN,55416

Northern Integrated Health siv ib txoj hauv kev rau kev saib xyuas tus cwj pwm. Peb muab ntau yam kev pabcuam suav nrog, kho kev puas siab puas ntsws, kuaj kev puas siab puas ntsws thiab neuropsychological, kev puas siab puas ntsws thiab MAT kev tswj hwm tshuaj. Kev txawj ntse tuaj yeem kawm los daws ntau yam teeb meem hauv lub neej, tsis hais tus kheej lossis tsev neeg. Peb siv ntau txoj kev kho mob hlwb, suav nrog CBT. Ob leeg nyob rau hauv tib neeg thiab virtual teem caij muaj. Txais tos cov neeg mob tshiab rau kev kho mob hlwb: tus kheej, ob leeg thiab tsev neeg. Txais tos cov neeg mob tshiab rau kev kho mob hlwb thiab kev siv tshuaj yeeb tshuaj MAT tswj. Peb muaj cov neeg muab kev pabcuam uas txheeb xyuas hauv zej zog LGBTQ +, nrog rau cov uas tuaj yeem muab kev pabcuam los ntawm ntau qhov kev xav. Peb muaj SUD Kev Ntsuas Kev Ntsuas Muaj nyob hauv Lub Chaw Pabcuam Kev Ua Haujlwm. Peb muaj Kev Tsav Tsheb Nrog Kev Saib Xyuas Qib I thiab II muaj Hnub Wednesday yav tav su / yav tsaus ntuj ntawm Zoom platform. Qhov kev pabcuam no yog coj los ntawm tus kws pab tswv yim tshuaj thiab cawv uas tseem yog tus thawj coj DWC uas tau kawm, thiab sib tham sib tham hauv lub sijhawm. Raws li qhov kev pabcuam no nyob hauv online, qhov no kuj muaj tawm ntawm thaj chaw. Qhov no yog them tus kheej raws li nws yog ib chav kawm. Xov tooj 763-972-6527
hmnHmong