RS Eden – Withdrawal Management

1025 PORTLAND AVE
Minneapolis,MN,55404

RS Eden tam sim no muaj kev tswj hwm kev rho tawm! Peb muaj 14 lub txaj, chav tswj kev tshem tawm hauv peb cov khoom siv nyob hauv peb lub tsev kho mob nrog kev qhib tam sim. Chav tsev no yog cov lus teb rau cov zej zog xav tau ntau ntxiv rau kev tswj kev tshem tawm, feem ntau los ntawm opiates thiab cawv, uas peb pom. Tam sim no, cov txiv neej-cov neeg txheeb ze tuaj yeem taug kev nyob rau hnub Monday-Friday 7 teev sawv ntxov - 7 teev tsaus ntuj rau qhov program no. Lawv yuav tau txais ib tus neeg nyob hauv nruab nrab thiab muaj kev khuv leej kev kho mob los pab lawv dhau los ntawm lawv cov txheej txheem tshem tawm thiab pab coj tib neeg mus rau lawv cov kauj ruam tom ntej ntawm lawv txoj kev taug. Peb muaj 24/7 kev saib xyuas neeg mob nrog rau: Kev tswj tshuaj noj Lub cev kev kho mob los ntawm kev tshem tawm cov txheej txheem Kev ntsuam xyuas Cov Neeg Ua Haujlwm Pabcuam Kev Pabcuam Kev Kho Mob thiab kev xa mus thiab ntau ntxiv raws li tus neeg xav tau.
hmnHmong