Nystrom & Associates – Coon Rapids (Substance Use Disorder Services)

Nystrom & Associates - Coon Rapids (Kev Pabcuam Siv Tshuaj Tsis Txaus)

11660 Round Lake Blvd NW
Coon Rapids,MN,55433

Qhov Kev Cia Siab pib! Nrog ntau tshaj li peb xyoo caum pab cov neeg mob, Nystrom & Associates yog ib lub koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv loj tshaj plaws hauv lub tebchaws. Ntawm Nystrom & Associates, peb tab tom ua lub luag haujlwm los txhawb cov tib neeg los ua qhov zoo tshaj plaws ntawm lawv tus kheej los ntawm kev muab kev kho mob, kev puas siab puas ntsws, kev kho mob ntxiv, thiab ntau yam kev pabcuam rau cov neeg laus, menyuam yaus, niam txiv, thiab tsev neeg. Peb ntseeg tias txhua tus neeg muaj txiaj ntsig, tsim nyog ntawm kev ua siab zoo, kev hlub, thiab kev khuv leej, thiab muaj khoom plig tshwj xeeb. Peb muab Cov Kev Pab Cuam Rau Kev Puas Siab Puas Ntsws thiab Kev Siv Tshuaj Yeeb Tshuaj:
 • Tib hnub Kev Ntsuam Xyuas Kev Tshawb Fawb thiab Kev Noj Qab Haus Huv.
 • 1115 Waiver Demonstration Program.
 • Adult Residential SUD 3.5 LOC (Big Lake Residential Treatment Center).
 • Cov Neeg Laus Tsis Nyob Hauv 2.1 & 1.0 LOC (24 qhov chaw).
 • Cov Kev Pab Cuam Hluas 2.1 & 1.0 LOC (5 qhov chaw).
 • Tsav tsheb nrog Care.
 • Peer Recovery Support Specialist Services.
 • Person Center & Trauma Qhia.
 • Kev sib koom ua ke xav tau kev noj qab haus huv nrog rau kev puas siab puas ntsws thiab kev pabcuam 1: 1.
 • Hnub, tav su, thiab yav tsaus ntuj xaiv.
 • Kev xaiv ntawm tus kheej thiab virtual.
 • Peb muab kev thauj mus los rau cov neeg xa mus nyob hauv ib lub vojvoog 40-mais.
 • Tshaj li lub xeev qhov nruab nrab kawm tiav / kawm tiav.
 • Peb lees txais kev tuav pov hwm kev lag luam thiab xeev feem ntau.
 • Hu rau 844-839-7414 txhawm rau teem sijhawm kho tsis nyob hauv tsev thiab 844-939-3125 lossis fax 763-309-2022 rau Kev Kho Mob Nyob.
 • Mus saib Tshuaj Siv Tshuaj Kho Mob - Nystrom & Associates (nystromcounseling.com) rau cov neeg tsis nyob hauv 2.1 & 1.0 Kev Kho Mob thiab Tsev - Kev Kho Mob Nystrom rau thaj chaw 3.5 Kev Kho Mob.

Cov phiaj xwm pov hwm

Ntsiab lus

Kev pabcuam

hmnHmong