Nystrom & Associates – Alexandra (Mental Health Services)

Nystrom & Associates – Alexandra (Mental Health Services)

305 30th Ave W
Alexandria,MN,56308

Nrog ntau tshaj li peb xyoo caum pab cov neeg mob, Nystrom & Associates yog ib lub koom haum saib xyuas kev noj qab haus huv loj tshaj plaws hauv lub tebchaws. Peb tab tom ua lub luag haujlwm los txhawb cov tib neeg los ua qhov zoo tshaj plaws ntawm lawv tus kheej los ntawm kev muab kev kho mob, kev puas siab puas ntsws, kev siv tshuaj yeeb dej caw thiab ntau yam kev pabcuam rau cov neeg laus, menyuam yaus, niam txiv, thiab tsev neeg. Peb ntseeg tias: • Txhua tus neeg muaj txiaj ntsig thiab tsim nyog ntawm kev ua siab zoo, kev hlub, thiab kev khuv leej. • Kev hloov pauv loj tuaj yeem ua tau. • Los ntawm kev ntsib cov neeg nyob qhov twg thiab koom nrog kev hwm, peb pab tib neeg daws cov teeb meem hauv lub neej. • Nws yuav siv sij hawm ua siab loj thiab muaj peev xwm los hloov pauv hauv lub neej. • Nws yog ib qho tsim nyog thiab muaj txiaj ntsig los qhia txoj kev taug kev no.
hmnHmong