Urban White Earth Substance Abuse Program

Lub Nroog Dawb Lub Ntiaj Teb Kev Ua Phem Txhaum Cai

1730 Clifton Pl
Minneapolis,MN,55403

Lub Nroog White Earth Treatment Program muaj kev kho mob rau cov neeg mob sab nraud. Lub hom phiaj ntawm kev kho mob yog los pab cov tib neeg tawm tsam nrog kev siv tsis zoo. Kev kho mob sib xyaw ua ke kev coj noj coj ua nrog cov txheej txheem ntawm kev ntsuam xyuas tus neeg siv khoom xav tau, txhim kho cov phiaj xwm kev cuam tshuam lossis kev pabcuam los daws cov kev xav tau, kev pabcuam, kev pabcuam kev pabcuam los ntawm lwm tus neeg muab kev pabcuam, thiab rov ntsuas dua los ntawm cov kws tshaj lij. Lub Ntiaj Teb Lub Ntiaj Teb Kev Tshuaj Tiv Thaiv Kev Ua Phem Dawb muab kev kho kab lis kev cai tshwj xeeb los pab lossis txhawb cov neeg siv dag zog kom rov zoo los ntawm kev siv yeeb tshuaj.
hmnHmong