NPMH SUDS Co-Occurring WADENA location

NPMH SUDS Co-Occurring WADENA qhov chaw

11 Second St. SW Ste1
Wadena,MN,56482

Co-Occurring Outpatient programming rau cov neeg laus. Kev kuaj tshuaj txhua lub lim tiam. Nkag mus rau kev saib xyuas kev sib koom ua ke hauv CCBHC qhov kev pab cuam / chaw kho mob. Muaj ntau qhov kev pov hwm lees txais. Sliding fee scale/plan thiab.
hmnHmong