Northern Pines Mental Health Center- Safe Harbor

Northern Pines Mental Health Center- Safe Harbor

201 W Laurel Street
Brainerd,MN,56401

Tsis tuaj yeem ua haujlwm rau cov tib neeg uas yog: muaj cov tsos mob tshem tawm tam sim no, kev pheej hmoo txaus ntshai rau lawv tus kheej lossis lwm tus, kev paub tsis meej uas yuav txwv tsis pub lawv lub peev xwm ua haujlwm hauv kev ua haujlwm, cov neeg ua txhaum cai (theem II lossis III), thiab cov neeg muaj kev pheej hmoo IV hauv txhua qhov loj me ntawm ASAM cov txheej txheem tso kawm. Txais tos cov tib neeg los ntawm cheeb tsam 5+ (Aitkin, Cass, Crow Wing, Morrison, Todd, Wadena counties, thiab Leech Lake Band thiab Mille Lacs Band ntawm Ojibwe pab pawg). Peb muab qhov tseem ceeb rau kev tshuaj xyuas cov ntawv xa mus raws li hnub uas tau txais tag nrho cov ntaub ntawv xav tau.
hmnHmong