Minnesota Adult & Teen Challenge – Minneapolis (Men’s Facility)

Minnesota Adult & Teen Challenge – Minneapolis (Men's Facility)

3231 1st Ave S.
Minneapolis,MN,55408

Kev ywj pheej los ntawm kev quav tshuaj pib ntawm no! Txij li xyoo 1983, Mn Adult & Teen Challenge tau rov qab muaj kev cia siab rau cov txiv neej laus thiab cov poj niam uas tawm tsam nrog kev siv yeeb tshuaj thiab kev sib koom ua ke ntawm kev xav tau kev mob hlwb. Ntxiv nrog rau peb cov kev pab cuam kho mob zoo thiab pheej yig hauv tsev kho mob, peb muab kev pabcuam kev ntseeg nyob rau xyoo ntev, thiab kev pabcuam kev hloov pauv / kev saib xyuas yav dhau los rau peb cov kawm tiav. Tiv tauj peb kom teem caij tshuaj ntsuam xyuas kev noj qab haus huv, tsis hais hauv tsev lossis hauv xov tooj. Tib hnub kev ntsuam xyuas thiab kev noj haus tuaj yeem ua tau, nyob ntawm qhov muaj. Cov kev pabcuam yuav txawv raws qhov chaw. Peb muaj kev thauj mus los dawb rau peb cov kev pab cuam nyob hauv txhua qhov chaw hauv Minnesota. Mus ntsib www.mntc.org kom paub ntau ntxiv.

Cov phiaj xwm pov hwm

Ntsiab lus

Kev pabcuam

hmnHmong