Canvas Health – New Choices for Adolescents – Lino Lakes Juvenile Center

7565 4th Ave
Lino Lakes,MN,55014

Canvas Health's New Choices for Adolescents yog ib qho kev pab cuam rau cov tub ntxhais hluas (hnub nyoog 13-18) uas nyob hauv cov pej xeem nyab xeeb ntawm East Central Regional Juvenile Center hauv Lino Lakes. Qhov kev zov me nyuam siv cov qauv kev paub txog kev kho mob raws li kev tshawb fawb thiab kev ntsuam xyuas uas tau pom tias muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg ua txhaum cai me nyuam yaus. Qhov kev zov me nyuam muab kev pabcuam kev sib koom tes thoob plaws cov txheej txheem thiab maj mam koom nrog kev txhawb nqa hauv zej zog los npaj cov tub ntxhais hluas hloov mus rau lawv lub zej zog.
hmnHmong