One Twelve

12401 Minnetonka Blvd.
Minnertonka,MN,55305

Ib Kaum Ob yog 245G Daim Ntawv Tso Cai 60-90 hnub nruab nrab siv qhov chaw kho mob hauv Minnetonka, Minnesota. Peb yog Suboxone tus phooj ywg qhov chaw. Thaum cov neeg siv khoom nyob hauv Ib Kaum Ob, peb txhawb kom lawv tshawb nrhiav kev ua haujlwm, koom tes hauv zej zog rov qab los, thiab koom nrog 12 Kauj Ruam pab pawg. Lawv kuj kawm paub yuav ua li cas rau tus kheej txaus los ntawm kev ua lawv tus kheej ua noj, thiab ua kom tiav cov txuj ci ua neej nyob xws li kev siv nyiaj txiag, khaub ncaws, thiab tu.
hmnHmong