Daystar Recovery

Daystar Recovery

921 8th Street SE
Detroit Lakes,MN,56501

Daystar Recovery Center yog ib qho kev pabcuam kev ntseeg rau cov txiv neej hnub nyoog 18-80. Peb yog Chaw Kho Mob Hauv Chaw Nyob. Peb coj MA thiab feem ntau PMAPS. Peb muab kev pabcuam siab, nruab nrab thiab qis siv. Peb nyob hauv central MN. Peb muaj kev tsom ntsoov rau kev paub txog tus cwj pwm kev coj cwj pwm thiab ua kev zoo siab rau kev rov qab los. Peb muaj peev xwm nkag mus rau ntau lub zej zog kev txhawb nqa rau kev tswj hwm tshuaj, kev tawm tswv yim rau tus kheej, kev pabcuam kho mob, kev ua si, thiab kev ua haujlwm. Peb cov neeg ua haujlwm tshaj lij suav nrog 2 LADC, CADC III, RN, MHP thiab 1 Tus Cwj Pwm. Peb yog HIGH thiab MEDIUM RESIDENTAL program. Cov neeg siv tshuaj tiv thaiv tau txais tos tab sis yuav raug tshuaj xyuas los ntawm kws saib xyuas neeg mob thiab cov neeg ua haujlwm kho mob ua ntej nkag. Thov hu rau peb ntawm 218-844-9722 lossis 218-844-9730 yog xav paub ntxiv lossis xa mus.
hmnHmong