Ethos Recovery Clinic – Spring Lake Park

Ethos Recovery Clinic - Spring Lake Park

7766 Highway 65 NE
Spring Lake Park,MN,55432

Ethos Recovery Clinic muab Medication Assisted Treatment (MAT) siv cov tshuaj methadone los yog buprenorphine ua ke nrog ib tus neeg sab laj rau kev siv yeeb tshuaj. Peb teb peb cov xov tooj 24-teev ib hnub thiab txais kev teem caij taug kev nrog kev pabcuam tib hnub - peb lub hom phiaj yog kom tau txais kev pabcuam thaum koj xav tau. Peb kuj muab cov kev pab sab laj txog kev puas siab puas ntsws vim peb nkag siab tias kev txo lossis tshem tawm kev siv yeeb tshuaj feem ntau tsuas yog ib feem ntawm cov txheej txheem thiab tsom mus rau txoj kev txo qis. Peb tsom mus rau kev muab kev saib xyuas tus kheej nrog rau txoj hauv kev kho kom zoo uas tau tsav los ntawm peb cov txiaj ntsig ntawm Tib Neeg, Kev Tsim Kho Tshiab, Kev Ua Zoo, thiab Kev Pabcuam. Ua ke, cov no txhais tau tias peb txoj kev cog lus yuav ua li cas peb muab kev pabcuam txhua hnub. Qhov no yog peb tus cwj pwm.
hmnHmong