Affinity Psychological Services – Plymouth

Kev tawm tsam yog tiag. Thiab koj hais yog lawm - koj tuaj yeem ua qee yam txog nws. Yog vim li cas koj nyob ntawm no. Koj npaj txhij los tsim, saib xyuas, thiab rov qab xav txog:  

tsom. lub hom phiaj. twj ywm. kev ntseeg tus kheej.

kev thaj yeeb. kev sib txuas. lub ntsiab lus. kev cia siab zoo.

txhob txwm. kev nyob hauv av. ua tsaug. kev xyiv fab.


Ua siab loj lees paub tias koj xav hloov koj lub neej.

Peb ntseeg tias koj muaj lub zog thiab muaj peev xwm ua kom qhov kev hloov pauv no tshwm sim!

hmnHmong