Restorations Neurofeedback & Wellness

Restorations Neurofeedback & Kev Noj Qab Haus Huv

275 37th St. NE, suite 500
Rochester,MN,55906

Ntawm Restorations, peb muab Neurofeedback uas pab tswj cov tsos mob los ntawm ntau yam mob. Peb tsis tshwj xeeb hauv ib qho xwm txheej, thiab tseem Neurofeedback yog qhov muaj txiaj ntsig zoo rau kev hais txog ntau yam tsos mob ntawm tus mob. Peb kuj muaj kev cob qhia kev noj qab haus huv los pab kom koj taug qab thiab lav ris rau koj lub hom phiaj.

hmnHmong